Teorija

Uzdevumi

1. Simbolu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Latvijas valsts simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Simboli, to skaidrojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Zīmju veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Zīmēs attēlotie objekti

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Zīmju veidi trauku rotājumos

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Rakstu zīmes, simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Burts, priekšmetu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Zīme, majuskuls, minuskuls, krāsu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Burts, logo

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Cipari, nedzirdīgo cilvēku valoda, simbolu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Arābu cipari, neģeometriskās zīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Arābu cipari, logo

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Grafiska zīme, simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Zīmes latviešu etnogrāfijā, simboli Latvijas valsts ģerbonī

Grūtības pakāpe: augsta

4
16. Simboli ikdienā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Zīmes un simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

24

Materiāli skolotājiem