Teorija

Uzdevumi

1. Trīs dimensiju raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Trīsdimensionāls mākslas darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Trīsdimensionāls mākslas darbs, apjoma ilūzija glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Apjoma ilūzija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Telpisks mākslas darbs, trīs dimensijas (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Trīs dimensijas, apjoms (ar ieviklšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem