Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Trīs dimensiju raksturojums 3 p.
2. Trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes 5 p.
3. Telpisks mākslas darbs 2 p.
4. Apjoma ilūzija 2 p.
5. Trīs dimensijas, apjoms (ar ieviklšanu) 2 p.