Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trīs dimensijas Zina, kas ir trīs dimensijas, prot raksturot telpisku un apjomīgu objektu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīs dimensiju raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kas ir trīs dimensijas, prot tās raksturot.
2. Trīsdimensionāls mākslas darbs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt trīsdimensionālu mākslas darbu.
3. Trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot trīs dimensijas, spēj attēlos saskatīt trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes.
4. Trīsdimensionāls mākslas darbs, apjoma ilūzija glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlā saskatīt trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes, apjoma ilūziju.
5. Apjoma ilūzija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt apjoma ilūzijas pazīmes.
6. Telpisks mākslas darbs, trīs dimensijas (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlā saskatīt telpiska mākslas darba pazīmes, spēj raksturot jēdzienu "trīs dimensijas".
7. Trīs dimensijas, apjoms (ar ieviklšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos noteikt trīsdimensionālu mākslas darbu, apjomīgu mākslas darbu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apjoma ilūzija glezniecībā Citi vidēja 2 p. Zina, kādus paņēmienus mākslinieks izmanto, lai radītu apjoma ilūziju, prot saskatīt apjoma ilūziju attēlos.
2. Telpisks mākslas darbs Citi vidēja 2 p. Izprot jēdzienu "telpisks", prot attēlos saskatīt telpiska mākslas darba pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīs dimensiju raksturojums, telpiskums, apjoms mākslā 00:25:00 vidēja 14 p. Zina, kas ir trīs dimensijas, prot tās raksturot; prot raksturot trīs dimensijas, spēj attēlos saskatīt trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes; izprot jēdzienu "telpisks", prot attēlos saskatīt telpiska mākslas darba pazīmes; prot attēlos saskatīt apjoma ilūzijas pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīs dimensijas mākslā, apjoms, telpiskums 00:20:00 vidēja 10 p. Prot attēlos saskatīt trīsdimensionālu mākslas darbu; prot attēlā saskatīt apjoma ilūziju; zina, kādus paņēmienus mākslinieks izmanto, lai radītu apjoma ilūziju, prot saskatīt apjoma ilūziju attēlos; prot attēlā saskatīt telpiska mākslas darba pazīmes, spēj raksturot jēdzienu "trīs dimensijas".