Teorija

Uzdevumi

1. Faktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Faktūru iegūšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Faktūras dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Faktūra, tās pazīmes vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Faktūras mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Faktūra glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Faktūra dabā, faktūras izmantošana mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Faktūra, tās pielietošana mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Faktūra - pazīmes, pielietojums, faktūras dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem