Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Faktūras raksturojums Zina, kas ir faktūra, prot to saskatīt dabā un mākslā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Faktūras raksturojums
2. Faktūru iegūšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot faktūru iegūšanas paņēmienus.
3. Faktūras dabā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot attēlos saskatīt faktūras.
4. Faktūra, tās pazīmes vidē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kur iespējams redzēt fakturētas virsmas, spēj saskatīt fakturētas virsmas vidē.
5. Faktūras mākslā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot attēlos saskatīt faktūras.
6. Faktūra glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt fakturētu virsmu.
7. Faktūra dabā, faktūras izmantošana mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlā saskatīt faktūru dabā, spēj raksturot faktūras izmantošanu mākslā.
8. Faktūra, tās pielietošana mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot faktūru, spēj saskatīt tās pazīmes mākslas darbos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūra mākslā dažādos laika posmos Citi augsta 2p. Zina, kādas virsmas mākslinieki savās kompozīcijās radīja noteiktā laika posmā.
2. Faktūras uz dzīvu būtņu ķermeņa Citi zema 1p. Prot saskatīt faktūras uz dzīvu būtņu ķermeņa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūra - pazīmes, pielietojums, faktūras dabā 00:20:00 vidēja 7p. Faktūras raksturojums; prot saskatīt faktūras uz dzīvu būtņu ķermeņa; zina, kur iespējams redzēt fakturētas virsmas, spēj saskatīt fakturētas virsmas vidē; spēj raksturot faktūras izmantošanu mākslā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūra - iegūšana, pielietošana, faktūras mākslā 00:20:00 vidēja 10p. Prot raksturot faktūru, tās iegūšanas paņēmienus; zina, kādas virsmas mākslinieki savās kompozīcijās radīja noteiktā laika posmā; prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt fakturētu virsmu.