Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eiropa cīņā par ticības brīvību Eiropa cīņā par ticības brīvību un valstu politisko patstāvību.
2. Ticības karu laiks Francijā Ticības karu laiks Francijā (16. gs. - 17.gs. pirmā puse).
3. Monarhija un republika Anglijā Anglija 16.gs. un 17. gs. pirmajā pusē.
4. Nīderlandes Neatkarības karš Nīderlande 16.gs. - 17.gs. pirmajā pusē.
5. Spānijas cīņa par ietekmi Spānijas cīņa par ietekmes saglabāšanu 16. gs. - 17. gs. sākumā.
6. Krievija 16.gs. Krievija un Ivans IV Bargais.
7. Demogrāfija un saimniecība Demogrāfija un saimniecība 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
8. Eiropa pēc Vestfālenes miera Eiropa pēc Vestfālenes miera. Absolūtisma uzplaukums.
9. Absolūtisma ideāltēls Absolūtisma ideāltēls (Ž. Bodēna, T. Hobsa un Dž. Loka idejas).
10. Francija 17.gs. otrajā pusē Francijas panākumi 17.gs. otrajā pusē.
11. Vācu Romas impērija Austrijas Hābsburgi un sīko valstiņu uzplaukums Vācu Romas impērijā 17. gs.
12. Anglija 17.gs. otrajā pusē Konstitucionālās monarhijas izveidošanās Anglijā.
13. Krievija 17.gs. otrajā pusē Varas problēmas Krievijā 17.gs. otrajā pusē.
14. Merkantilisms Merkantilisms Eiropas valstu politikā.
15. Cīņa par tirgiem un kolonijām Cīņa par tirgiem un kolonijām 17. gadsimtā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eiropas valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē.
2. Valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eiropas valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē.
3. Francija 16.gs. - 17. gs. sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ticības karu laiks Francijā.
4. Monarhija un republika Anglijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Anglija 16.gs. un 17. gs. pirmajā pusē.
5. Nīderlandes Neatkarības karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nīderlande 16.gs. - 17.gs. pirmajā pusē.
6. Spānijas cīņa par ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Spānijas cīņa par ietekmes saglabāšanu 16. gs. - 17. gs. sākumā.
7. Krievija 16.gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Krievija un Ivans IV Bargais.
8. Saimniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saimniecība 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
9. Kari un demogrāfiskie procesi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kari un demogrāfiskie procesi 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
10. Eiropa pēc Vestfālenes miera 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eiropa pēc Vestfālenes miera. Absolūtisma uzplaukums.
11. Absolūtisma ideāltēls 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Absolūtisma ideāltēls (Ž. Bodēna, T. Hobsa un Dž. Loka idejas).
12. Francija 17.gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Francijas panākumi 17.gs. otrajā pusē.
13. Vācu Romas impērija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Austrijas Hābsburgi un sīko valstiņu uzplaukums Vācu Romas impērijā 17. gs.
14. Anglija 17. gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Konstitucionālās monarhijas izveidošanās Anglijā.
15. Krievija 17.gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Varas problēmas Krievijā 17.gs. otrajā pusē.
16. Merkantilisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Merkantilisms Eiropas valstu politikā.
17. Cīņa par tirgiem un kolonijām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cīņa par tirgiem un kolonijām 17. gadsimtā.
18. Notikumi Eiropā 17.gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi Eiropā 17.gadsimtā modernās Eiropas veidošanās laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropa cīņā par ticības brīvību 00:00:00 vidēja 5p. Eiropa cīņā par ticības brīvību un valstu politisko patstāvību.
2. Eiropas valstis 16.gs. beigās - 17.gs. sākumā 00:00:00 vidēja 13p. Eiropas valstis 16.gs. beigās - 17.gs. sākumā (Francija, Anglija, Nīderlande, Spānija).
3. Krievija 16. gadsimtā 00:00:00 vidēja 3p. Krievija un Ivans IV Bargais.
4. Demogrāfija un saimniecība 00:00:00 vidēja 5p. Demogrāfija un saimniecība 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
5. Eiropa pēc Vestfālenes miera 00:00:00 vidēja 5p. Eiropa pēc Vestfālenes miera. Absolūtisms.
6. Eiropas valstis 17.gs. otrajā pusē 00:00:00 vidēja 15p. Eiropas valstis 17.gs. otrajā pusē (Francija, Vācu Romas impērija, Anglija, Krievija).
7. Merkantilisms 00:00:00 vidēja 6p. Merkantilisms Eiropas valstu politikā 17. gs. un cīņa par tirgiem un kolonijām.
8. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:15:00 vidēja 23p.