Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Francija 17.gs. otrajā pusē 2p.
2. Vācu Romas impērija 2p.
3. Anglija 17. gs. otrajā pusē 2p.
4. Krievija 17.gs. otrajā pusē 2p.
5. Francija 17.gs. otrajā pusē 1p.
6. Francija 17.gs. otrajā pusē 1p.
7. Vācu Romas impērija 1p.
8. Anglija 17. gs. otrajā pusē 1p.
9. Anglija 17. gs. otrajā pusē 1p.
10. Krievija 17.gs. otrajā pusē 1p.
11. Krievija 17.gs. otrajā pusē 1p.