STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. 1. tēmas 3. un 4. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. 1. tēmas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. 1. tēmas papilduzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 2. tēmas 3. un 4. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. 2. tēmas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. 2. tēmas papilduzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 3. tēmas 3. un 4. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 3. tēmas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. 3. tēmas papilduzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. 1. tēma. Jaunlatvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. 2. tēma. Autoritārisma idejas

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. 3. tēma. Pretošanās padomju režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem