Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jaunlatviešu kustība. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
2. 1. tēmas 3. un 4. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jaunlatviešu kustība. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
3. 1. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Jaunlatviešu kustība. Zināšanas par personību devumu.
4. 1. tēmas papilduzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jaunlatviešu kustība. Attēli - jaunlatviešu veikuma raksturotāji.
5. 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Autoritārisma idejas. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
6. 2. tēmas 3. un 4. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Autoritārisma idejas. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
7. 2. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Autoritārisma idejas. Zināšanas par vēstures personībām, to nozīmi.
8. 2. tēmas papilduzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Autoritārisma idejas. Prasme grupēt režīma ietekmi uz dažādām jomām.
9. 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pretošanās padomju režīmam. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
10. 3. tēmas 3. un 4. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pretošanās padomju režīmam. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
11. 3. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pretošanās padomju režīmam. Zināšanas par personību devumu.
12. 3. tēmas papilduzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pretošanās izpausmes. Zināšanu papildināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma. Jaunlatvieši 00:30:00 vidēja 8 p. Jaunlatviešu kustības raksturojums.
2. 2. tēma. Autoritārisma idejas 00:30:00 vidēja 10 p. Autoritārisma ideju, režīma raksturojums.
3. 3. tēma. Pretošanās padomju režīmam 00:30:00 vidēja 8 p. Pretošanās padomju režīmam pēc Otrā pasaules kara.