STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
2. 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 1. daļas 3.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. 1. daļas 3.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. 1. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. 1. daļas 5.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

3
7. 1. daļas 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 1. daļas 6.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. 1. daļas 6.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vēstures eksāmena 1. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem