Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26p.
1. Apslēptais uzdevums 1p.
2. 1. daļas 2. uzdevums 4p.
3. 1. daļas 3.1. uzdevums 3p.
4. 1. daļas 4. uzdevums 5p.
5. 1. daļas 5.1. uzdevums 3p.
6. 1. daļas 5.2. uzdevums 3p.
7. 1. daļas 6.1. uzdevums 5p.
8. 1. daļas 6.2. uzdevums 2p.