Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
3. 1. daļas 3.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka vēstures jēdzienu zināšanas.
4. 1. daļas 3.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka vēstures jēdzienu zināšanas.
5. 1. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Latvijas vēstures procesu, personību zināšanas.
6. 1. daļas 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nozīmīgu vēstures personību noteikšana.
7. 1. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas par nozīmīgu vēstures personību darbību.
8. 1. daļas 6.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prasme saistīt teksta un kartoshēmas informāciju.
9. 1. daļas 6.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda lasītprasmi, izpratni un zināšanas par notikumu cēloņsakarībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 1. daļas uzdevumi 00:50:00 vidēja 25 p. Eksāmena 1. daļas 1. - 6. uzdevumi.