STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 1., 2., 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 4., 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 9.1. uzdevums 1. att.

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. 9.1. uzdevums 2. att.

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. 9.2. un 10. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 12. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Vēstures eksāmena 2. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem