STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1., 2., 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Avotu tēmas noteikšana; jēdziena skaidrojums.
2. 4., 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kritiskās domāšanas prasme.
3. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme argumentēt.
4. 7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Procesu pēctecības izpratne.
5. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme noteikt sabiedrības grupas.
6. 9.1. uzdevums 1. att. 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Prasme analizēt vizuālos avotus.
7. 9.1. uzdevums 2. att. 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Prasme analizēt vizuālos avotus.
8. 9.2. un 10. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme veidot spriedumus.
9. 11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme analizēt statistikas datus.
10. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izpratne par klasificēšanu, grupēšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 2. daļas uzdevumi 00:50:00 vidēja 20 p. 2. daļas 1.- 12. uzdevumi. Prasmes darbā ar vēstures avotiem.