4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. 1. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

3
5. 1. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

6
7. 1. daļas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 1. daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Vēstures eksāmena 1. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem