STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas par valsts svētku, galveno atceres un atzīmējamo dienu norises laiku, notikumu.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
4. 1. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka jēdzienu zināšanas.
5. 1. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Vēstures procesu, personību zināšanas.
6. 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 6 p. Zināšanas par valstu robežu noteikšanu.
7. 1. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņsakarību izpratne.
8. 1. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures procesu kopsakarībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 1. daļas uzdevumi 00:40:00 vidēja 31 p. 1. daļas 1. - 8. uzdevumi. Zināšanu pārbaude.