Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi Citi vidēja 2p. Jaunlatviešu kustība. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
2. 1. tēmas 3. un 4. uzdevumi Citi vidēja 3p. Jaunlatviešu kustība. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
3. 1. tēmas 5. uzdevums Citi augsta 1p. Jaunlatviešu kustība. Zināšanas par personību devumu.
4. 1. tēmas papilduzdevums Citi vidēja 1p. Jaunlatviešu kustība. Attēli - jaunlatviešu veikuma raksturotāji.
5. 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi Citi vidēja 2p. Autoritārisma idejas. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
6. 2. tēmas 3. un 4. uzdevumi Citi vidēja 3p. Autoritārisma idejas. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
7. 2. tēmas 5. uzdevums Citi augsta 2p. Autoritārisma idejas. Zināšanas par vēstures personībām, to nozīmi.
8. 2. tēmas papilduzdevums Citi vidēja 2p. Autoritārisma idejas. Prasme grupēt režīma ietekmi uz dažādām jomām.
9. 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi Citi vidēja 2p. Pretošanās padomju režīmam. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
10. 3. tēmas 3. un 4. uzdevumi Citi vidēja 3p. Pretošanās padomju režīmam. Faktu, jēdzienu pārzināšana.
11. 3. tēmas 5. uzdevums Citi augsta 1p. Pretošanās padomju režīmam. Zināšanas par personību devumu.
12. 3. tēmas papilduzdevums Citi vidēja 1p. Pretošanās izpausmes. Zināšanu papildināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma. Jaunlatvieši 00:30:00 vidēja 8p. Jaunlatviešu kustības raksturojums.
2. 2. tēma. Autoritārisma idejas 00:30:00 vidēja 10p. Autoritārisma ideju, režīma raksturojums.
3. 3. tēma. Pretošanās padomju režīmam 00:30:00 vidēja 8p. Pretošanās padomju režīmam pēc Otrā pasaules kara.