23p.

Tēmā "Eksāmena 3. daļas uzdevumi (2019)" pieejami 12 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.