Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1., 2., 3. uzdevums Citi vidēja 3p. Avotu tēmas noteikšana; jēdziena skaidrojums.
2. 4., 5. uzdevums Citi vidēja 2p. Kritiskās domāšanas prasme.
3. 6. uzdevums Citi vidēja 1p. Prasme argumentēt.
4. 7. uzdevums Citi augsta 4p. Procesu pēctecības izpratne.
5. 8. uzdevums Citi vidēja 1p. Prasme noteikt sabiedrības grupas.
6. 9.1. uzdevums 1. att. Citi augsta 4p. Prasme analizēt vizuālos avotus.
7. 9.1. uzdevums 2. att. Citi augsta 4p. Prasme analizēt vizuālos avotus.
8. 9.2. un 10. uzdevumi Citi vidēja 2p. Prasme veidot spriedumus.
9. 11. uzdevums Citi vidēja 3p. Prasme analizēt statistikas datus.
10. 12. uzdevums Citi vidēja 3p. Izpratne par klasificēšanu, grupēšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 2. daļas uzdevumi 00:50:00 vidēja 20p. 2. daļas 1.- 12. uzdevumi. Prasmes darbā ar vēstures avotiem.