Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1., 2., 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Avotu tēmas noteikšana; jēdziena skaidrojums.
2. 4., 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Kritiskās domāšanas prasme.
3. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme argumentēt.
4. 7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Procesu pēctecības izpratne.
5. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme noteikt sabiedrības grupas.
6. 9.1. uzdevums 1. att. 1. izziņas līmenis augsta 4p. Prasme analizēt vizuālos avotus.
7. 9.1. uzdevums 2. att. 1. izziņas līmenis augsta 4p. Prasme analizēt vizuālos avotus.
8. 9.2. un 10. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme veidot spriedumus.
9. 11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt statistikas datus.
10. 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpratne par klasificēšanu, grupēšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 2. daļas uzdevumi 00:50:00 vidēja 20p. 2. daļas 1.- 12. uzdevumi. Prasmes darbā ar vēstures avotiem.