Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 2. daļas 1. un 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme formulēt tēmu, noteikt procesus.
2. Eksāmena 2. daļas 2.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Prasme informācijas avotos noteikt un formulēt problēmas.
3. Eksāmena 2. daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Prasme savietot rakstīto un vizuālo informāciju.
4. Eksāmena 2. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Iegūto zināšanu un pieredzes sasaiste ar vēstures avotu informāciju.
5. Eksāmena 2. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme vēstures avotā noteikt prasīto, pielietot apgūtās zināšanas.
6. Eksāmena 2. daļas 6.1. un 6.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme informācijas avotos noteikt prasīto.
7. Eksāmena 2. daļas 6. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Iegūto zināšanu, izpratnes pielietošana.
8. Eksāmena 2. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme saistīt doto informāciju un apgūtās zināšanas, izpratne.
9. Eksāmena 2. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme salīdzināt vēstures notikumus, secināt.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 2. daļa (2018) 00:55:00 vidēja 29p. 2. daļas 1.-8. uzdevumi