Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 2. daļas 1. un 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme formulēt tēmu, noteikt procesus.
2. Eksāmena 2. daļas 2.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prasme informācijas avotos noteikt un formulēt problēmas.
3. Eksāmena 2. daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prasme savietot rakstīto un vizuālo informāciju.
4. Eksāmena 2. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūto zināšanu un pieredzes sasaiste ar vēstures avotu informāciju.
5. Eksāmena 2. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme vēstures avotā noteikt prasīto, pielietot apgūtās zināšanas.
6. Eksāmena 2. daļas 6.1. un 6.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme informācijas avotos noteikt prasīto.
7. Eksāmena 2. daļas 6. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūto zināšanu, izpratnes pielietošana.
8. Eksāmena 2. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prasme saistīt doto informāciju un apgūtās zināšanas, izpratne.
9. Eksāmena 2. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme salīdzināt vēstures notikumus, secināt.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures eksāmena 2. daļa (2018) 00:55:00 vidēja 29 p. 2. daļas 1.-8. uzdevumi