Grūtības pakāpe:
00:55:00

Visi uzdevumi:

29p.
1. Eksāmena 2. daļas 1. un 2. uzdevums 3p.
2. Eksāmena 2. daļas 2.2. uzdevums 6p.
3. Eksāmena 2. daļas 3. uzdevums 5p.
4. Eksāmena 2. daļas 4. uzdevums 3p.
5. Eksāmena 2. daļas 5. uzdevums 3p.
6. Eksāmena 2. daļas 6.1. un 6.3. uzdevums 2p.
7. Eksāmena 2. daļas 6. 2. uzdevums 3p.
8. Eksāmena 2. daļas 7. uzdevums 1p.
9. Eksāmena 2. daļas 8. uzdevums 3p.