24p.

Tēmā "Eksāmena 3. daļas uzdevumi (2017.g.)" pieejami 6 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.