32p.

Tēmā "Eksāmena 2. daļas uzdevumi (2016. g.)" pieejami 12 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.