Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valsts svētku un atceres dienas eksāmenos Ieteikumi par uzdevumiem, saistītiem ar valsts svētku, atceres dienām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2013. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Savieto datumu ar tam atbilstošo Latvijas svētku vai atceres dienu. 9.klases eksāmens vēsturē.
2. 2016. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas par valsts svētku, galveno atceres un atzīmējamo dienu datumiem, ar tiem saistītiem notikumiem.
3. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka prasmi iegūt vēstures avota informāciju, saistīt to ar zināšanām par vēstures notikumiem.
4. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka zināšanas par vēstures notikumu, procesu saikni ar valsts svētku un atceres dienām.
5. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
6. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
7. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Personības un jēdzieni.
8. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vēstures faktu zināšanas, prasme secināt.
9. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 18. novembris 1. izziņas līmenis zema 1p. Prasme raksturot attēlu.
10. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
11. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
12. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Personības un jēdzieni.
13. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vēstures faktu zināšanas, prasme secināt.
14. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 25. marts 1. izziņas līmenis zema 1p. Prasme raksturot attēlu.
15. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
16. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
17. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Personības un jēdzieni.
18. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vēstures fakti un secinājumi.
19. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 4. maijs 1. izziņas līmenis zema 1p. Prasme raksturot attēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tematiski apvienotas Valsts svētku un atceres dienas 00:35:00 vidēja 38p. Nozīmīgās Valsts svētku un atceres dienas, skatītas vēsturiskā konstekstā: 18. novembris; 25. marts; 4. maijs.