STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valsts svētku un atceres dienas eksāmenos Ieteikumi par uzdevumiem, saistītiem ar valsts svētku, atceres dienām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2013. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Savieto datumu ar tam atbilstošo Latvijas svētku vai atceres dienu. 9.klases eksāmens vēsturē.
2. 2016. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas par valsts svētku, galveno atceres un atzīmējamo dienu datumiem, ar tiem saistītiem notikumiem.
3. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka prasmi iegūt vēstures avota informāciju, saistīt to ar zināšanām par vēstures notikumiem.
4. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka zināšanas par vēstures notikumu, procesu saikni ar valsts svētku un atceres dienām.
5. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
6. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
7. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
8. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēstures faktu zināšanas, prasme secināt.
9. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 18. novembris 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme raksturot attēlu.
10. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
11. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
12. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
13. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēstures faktu zināšanas, prasme secināt.
14. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 25. marts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme raksturot attēlu.
15. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Notikuma datēšanas un formulēšanas prasme.
16. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
17. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
18. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēstures fakti un secinājumi.
19. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 4. maijs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme raksturot attēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tematiski apvienotas Valsts svētku un atceres dienas 00:35:00 vidēja 38 p. Nozīmīgās Valsts svētku un atceres dienas, skatītas vēsturiskā konstekstā: 18. novembris; 25. marts; 4. maijs.