Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

38p.
1. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi 2p.
2. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 3. un 4. uzdevums 2p.
3. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
4. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 7. uzdevums 2p.
5. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 18. novembris 1p.
6. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 2p.
7. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums 2p.
8. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
9. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 7. uzdevums 2p.
10. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 25. marts 1p.
11. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi 2p.
12. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 3. un 4. uzdevums 2p.
13. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
14. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 7. uzdevums 2p.
15. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 4. maijs 1p.
16. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.1. uzdevums 4p.
17. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.2. uzdevums 4p.