28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. 2013. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 2016. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. 2017. g. 9. kl. eksāmens. 1. daļas 7.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 3. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 1. tēmas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 18. novembris

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 2. tēmas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 25. marts

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 3. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. 2018. g. 9. kl. eksāmens. 3. daļas 3. tēmas 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. 2018. g. 9. kl. eksāmens. Papilduzdevums 4. maijs

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Tematiski apvienotas Valsts svētku un atceres dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

38

Materiāli skolotājiem