Eksāmenos valsts svētku un atceres dienu uzdevumi mēdz būt ievietoti dažādās formās:
  • 1. daļā - kā savietošanas uzdevums;
  • 2. daļā - ar datumiem saistītu notikumu vēstures avotu analīze;
  • 3. daļā - kā izvēles tēmas, kurām var būt dots vai nu noteiktais datums vai notikums, kuram noteikta svētku, atceres diena.
Vēstures eksāmenā 3. daļā daži uzdevumi mēdz atšķirties, bet vienmēr ir prasīti jēdzieni, saistīti ar izvēlēto tēmu, un to skaidrojums, vienmēr ir uzdevumi par notikumu cēloņiem un sekām, kā arī jāuzraksta apraksts. Apraksta kritēriji ir praktiski nemainīgi.
 
Tāpat arī mēdz atkārtoties tēmas, tikai citādi definētas, piemēram, 2017. gada eksāmenā viena no tēmām bija "Latvijas neatkarības atjaunošana", bet 2018. gada eksāmenā viens no izvēlei piedāvātajiem datumiem ir 4. maijs.
Tāpēc ir vērts trenēties ar dažādu veidu uzdevumiem, izmantojot iepriekšējo gadu tēmu uzdevumus, - tas labi var noderēt darbā.