Uzdevumi

1. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Livonijas laiks - personības

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Personības - Livonijas kara laiks

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Ziemeļu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Savieto apgaismotāju un viņa devumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. G. Merķeļa nozīme dzimtbūšanas kritikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vācbaltieši - devums latviešu kultūrai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kurzemes hercogi

Grūtības pakāpe: zema

1
9. J. K. Broces darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. J. K. Broces nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. R. Vāgners un Rīga

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Jaunlatvieši

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Jaunlatviešu veikums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem