Uzdevumi

1. Latviešu uzņēmēji - mecenāti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Latviešu uzņēmēji

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Latviešu sportisti 20. gs. sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Latviešu arhitekti 20. gs. sākums

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Latvijas valsts tapšana - personības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Latviešu nācijas izaugsme - personību devums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Brīvības cīņas - personības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1919. g. Latvijas trīs valdību vadītāji I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1919. g. Latvijas trīs valdību vadītāji II

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Bermontiāde

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Satversmes sapulce - personības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Latvijas starptautiskā atzīšana - personības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Latvijas ārpolitika 20. - 40. gadi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Latvijas prezidenta raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Latvijas prezidenti 20. gs. 20. - 40. gados

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Teātra personības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Personības loma mūzikas dzīvē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Latviešu zinātnieki

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Personības latviešu kultūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Tēlniecība - projekta autors

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. J. Daliņa sasniegumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Mazākumtautību pārstāvju loma

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. Padomju okupācija 1940. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Pretošanās padomju varai

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. PSRS vadītāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Atmodas sākums - personības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Atmoda - personības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Atmodas laika personības

Grūtības pakāpe: augsta

1
29. Latvijas neatkarības atjaunošana - personību loma

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem