4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu uzņēmēji - mecenāti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas.
2. Latviešu uzņēmēji 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē prasmes.
3. Latviešu sportisti 20. gs. sākums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, verbālās un vizuālās atmiņas sekmēšana.
4. Latviešu arhitekti 20. gs. sākums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
5. Latvijas valsts tapšana - personības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām.
6. Latviešu nācijas izaugsme - personību devums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
7. Brīvības cīņas - personības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
8. 1919. g. Latvijas trīs valdību vadītāji I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
9. 1919. g. Latvijas trīs valdību vadītāji II 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, analīzes prasmes.
10. Bermontiāde 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas par personībām, sekmē teksta analīzes prasmi.
11. Satversmes sapulce - personības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Precīza formulējuma izvēle un zināšanu nostiprināšana.
12. Latvijas starptautiskā atzīšana - personības 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina vizuālo atmiņu, padziļina zināšanas par vēstures personību ietekmi uz procesiem.
13. Latvijas ārpolitika 20. - 40. gadi 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmes analizēt, atlasīt informāciju, zināšanu nostiprināšana.
14. Latvijas prezidenta raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, uzmanības sekmēšana.
15. Latvijas prezidenti 20. gs. 20. - 40. gados 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido vizuālo atmiņu, teksta uztveres, analīzes iemaņas, nostiprina zināšanas.
16. Teātra personības 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, prasme formulēt izteikumus, atlasīt informāciju.
17. Personības loma mūzikas dzīvē 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu papildināšana, prasme atlasīt informāciju.
18. Latviešu zinātnieki 3. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
19. Personības latviešu kultūrā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanu par kultūras personībām aktualizācija, nostiprināšana.
20. Tēlniecība - projekta autors 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina zināšanas.
21. J. Daliņa sasniegumi 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zināšanu nostiprināšana, paplašināšana.
22. Mazākumtautību pārstāvju loma 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Paplašina izpratni par personības nozīmi, pilnveido teksta uztveres, formulējumu lietojuma prasmes.
23. Padomju okupācija 1940. g. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par personību lomu.
24. Pretošanās padomju varai 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, personību zināšanas.
25. PSRS vadītāji 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aktualizē vēstures personību nozīmes izpratni, zināšanas.
26. Atmodas sākums - personības raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par personībām, to nozīmi.
27. Atmoda - personības raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina faktu pārzināšanu, personību zināšanas.
28. Atmodas laika personības 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas par personībām, to lomu.
29. Latvijas neatkarības atjaunošana - personību loma 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas par personībām, to lomu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas politiķi un militārpersonas līdz Otrajam pasaules karam 00:30:00 vidēja 15 p. Latvijas neatkarības rosinātāji; LR proklamēšana, Satversmes sapulce; ārpolitika; LR prezidenti.
2. Latvijas kultūras darbinieki, uzņēmēji, sportisti līdz Otrajam pasaules karam 00:30:00 vidēja 16 p. Zinātnes, mākslas, mūzikas, teātra, mūzikas personības; sasniegumi sportā; pirmie latviešu uzņēmēji - mecenāti.
3. Latvija padomju okupācijā un Trešās atmodas laikā 00:20:00 vidēja 9 p. PSRS atbalstītāji un disidenti; pārmaiņu rosinātāji, Trešās atmodas līderi.