22. maijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:50:00
1. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu 2 p.
2. Livonijas laiks - personības 2 p.
3. Personības - Livonijas kara laiks 2 p.
4. Ziemeļu karš 2 p.
5. Savieto apgaismotāju un viņa devumu 3 p.
6. G. Merķeļa nozīme dzimtbūšanas kritikā 2 p.
7. Vācbaltieši - devums latviešu kultūrai 2 p.
8. Kurzemes hercogi 1 p.
9. J. K. Broces nozīme 3 p.
10. R. Vāgners un Rīga 2 p.
11. Jaunlatvieši 1 p.
12. Jaunlatviešu veikums 3 p.