Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido lasītprasmi, papildina zināšanas.
2. Livonijas laiks - personības 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
3. Personības - Livonijas kara laiks 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
4. Ziemeļu karš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, papildina zināšanas par vēsturiski nozīmīgām personībām.
5. Savieto apgaismotāju un viņa devumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina iegūtās zināšanas.
6. G. Merķeļa nozīme dzimtbūšanas kritikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
7. Vācbaltieši - devums latviešu kultūrai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
8. Kurzemes hercogi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par hercogu dinastijām.
9. J. K. Broces darbība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
10. J. K. Broces nozīme 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
11. R. Vāgners un Rīga 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
12. Jaunlatvieši 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
13. Jaunlatviešu veikums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par jaunlatviešu darbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:50:00 vidēja 25 p. Uzdevumi par tēmu "Personības Latvijas vēsturē, ar to saistītos notikumos - Latvijas teritorijas vēsture līdz 20. gs."