Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. 2. daļa. Ieteikumi: tēma un laiks 12. klases eksāmens vēsturē (2015.).
2. 2. daļa. Ieteikumi: vēstures avotu analīze 12. klases eksāmens vēsturē (2015.).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2015.g. 12.kl. eksāmens 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Zināšanas un izpratne par Latvijas vēstures procesu cēloņsakarībām.
2. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Spēja analizēt, vērtēt un klasificēt vēstures avotus.
3. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 2.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 12p. Vēstures jēdzienu zināšanas, prasmes tos pielietot.
4. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 2.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vēstures jēdzienu zināšanas, prasme tos izskaidrot.
5. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 3.1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme vērtēt informācijas avotu, lietot to vēstures izzināšanā, interpretēšanā, sava viedokļa argumentēšanā.
6. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 3.1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme vērtēt informācijas avotu, lietot to vēstures izzināšanā, interpretēšanā, sava viedokļa argumentēšanā.
7. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 3.1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme vērtēt informācijas avotu, lietot to vēstures izzināšanā, interpretēšanā, sava viedokļa argumentēšanā.
8. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 3.2.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Prasme analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
9. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 3.2.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Prasme analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
10. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 3.2.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Prasme analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
11. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 4.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
12. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 4.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
13. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 4.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Prasme analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
14. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
15. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
16. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 5.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
17. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 6.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
18. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 6.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā.
19. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 6.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā, saistīt ar apgūtajām zināšanām.
20. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 2p. Prasme analizēt, vērtēt informācijas avotus, lietot tos sava viedokļa argumentēšanā, saistīt ar apgūtajām zināšanām.
21. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 8.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme raksturot vēstures procesus, vēstures jēdzienu zināšanas, prasme pamatot savu viedokli.
22. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 8.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme raksturot vēstures procesus, vēstures jēdzienu zināšanas, prasme pamatot savu viedokli.
23. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2. daļas 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Vēstures jēdzienu zināšanas, prasme raksturot vēstures procesus, prasme pamatot savu viedokli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:59:00 vidēja 58p. Dažāda veida uzdevumi darbam ar vēstures avotiem.