Ieteikumi vēstures eksāmena 2. daļai - darbs ar avotiem.
 
Nevienu uzdevumu nav ieteicams sākt pildīt, pirms nav rūpīgi izlasīti visi uzdevuma izpildei norādītie avoti! Tāpat nav ieteicams paļauties uz atmiņu, sākot pildīt jaunu uzdevumu, - nekad uzdevumos nav prasīts viens un tas pats, parādās citas nianses jautājumā, līdz ar to - mainās arī atbildes saturs un forma.
Turklāt jālasa ne tikai avota saturs, bet vēl rūpīgāk - avota nosaukums, teksts iekavās zem avota. Tie ir svarīgi.
 
2. daļas uzdevumi: jēdzieni.
Šajā eksāmena darbā prasīts izvēlēties no dotajiem jēdzienus, kuri saistīti ar avotos atspoguļoto vēstures tēmu. Lai būtu pārliecība par pareizu izvēli, vēlams pārskatīt avotus - iespējams, ka pareizie jēdzieni parādās avotos!
Tā kā uzdevumā iegūstami punkti gan par jēdziena nosaukšanu, gan skaidrojumu, tad, ja arī nezini, kā izskaidrot, ir vērts ierakstīt pareizos jēdzienus.
 
Vienmēr centies izpildīt jebkurā uzdevumā to, ko vari, - ja arī nezini visu, saņemsi punktus par pareizi izpildīto daļu!
 
2. daļas uzdevumi: vēstures avoti un literatūra.
  
Iespējams, ka 2. daļā ir uzdevumi, kuros jāprot atšķirt vēstures avoti un vēstures literatūra, vai arī - ir uzdevumi, kuru izpildei tas ir būtiski.
 
Atgādinājums par šo tēmu:
Vēstures avoti ir liecības, no kurām iegūst zināšanas par pagātni, - ir materiāls vēstures pētniecībai. Vēstures avoti ir tās liecības, kas tapušas laikā, par kuru vēsta. Vēstures avoti var būt:
  • rakstiskie avoti (to parādīšanās ir kritērijs jēdzienu vēsture un aizvēsture lietojumam: aizvēsture ir vēstures periods, par kuru nav rakstīto vēstures avotu - nav izgudrota rakstība, tāpēc aizvēsture atšķirīgās vietās uz pasaules formāli beidzas dažādos laikos): hronikas, dokumenti, vēstules utt.; 
  • materiālās kultūras priekšmeti (uz tiem balstās aizvēstures pētniecība): darbarīki, ieroči, mākslas priekšmeti, apbalvojumi, utt.;
  • arhitektūras pieminekļi;
  • foto un kinodokumenti;
  • mutvārdu liecības: atmiņas, dzīvesstāsti utt.
Tāpēc, ja ir uzdevums, kurā prasīts izmantot noteiktu doto avotu grupu, nedrīkst aizmirst, ka avoti ir ne tikai rakstītie, bet arī attēli ar notikumu, priekšmeti, saistīti ar notikumu utt. 
 
Šajā eksāmenā vēstures avoti ir dažāda veida rakstītie avoti (tajā skaitā, laikabiedru atmiņas), statistikas dati, diagramma, karikatūra, fotoattēli. Tajos visos nolasāma informācija, tāpēc rūpīgi izpēti visu veidu avotus!
 
Vēstures literatūra ir pēc notikumiem tapuši pētījumi par notikumiem, to autors nav bijis aculiecinieks aprakstītajiem notikumiem.
 
Tāpēc mācību grāmatas, vēsturiski romāni, vēsturiskas filmas nav vēstures avoti, lai cik rūpīgi to autori censtos rekonstruēt vēsturisko situāciju. Uz tiem neatsaucas, kaut ko argumentējot.
 
Piemēram, nebūtu jāargumentē notiekošais Trojas karā, izmantojot filmas "Troja" sižetu; nebūtu jāargumentē notikumi Latvijā 1939. - 1940. gadā, izmantojot filmas "Baigais gads" sižetu; par strēlnieku kaujām kā arguments nederēs A. Čaka poēma "Mūžības skartie"- to atziņas utt..
 
Atsauce:
Latvijas un pasaules vēsture. Notikumi, jēdzieni, personības./ Juris Goldmanis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007., 205 lpp.