Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido lasītprasmi, papildina zināšanas.
2. Livonijas laiks - personības 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
3. Personības - Livonijas kara laiks 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
4. Ziemeļu karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, papildina zināšanas par vēsturiski nozīmīgām personībām.
5. Savieto apgaismotāju un viņa devumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina iegūtās zināšanas.
6. G. Merķeļa nozīme dzimtbūšanas kritikā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
7. Vācbaltieši - devums latviešu kultūrai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
8. Kurzemes hercogi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par hercogu dinastijām.
9. J. K. Broces darbība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda izpratni, iegūtās zināšanas.
10. J. K. Broces nozīme 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
11. R. Vāgners un Rīga 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
12. Jaunlatvieši 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina, nostiprina zināšanas.
13. Jaunlatviešu veikums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par jaunlatviešu darbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:50:00 vidēja 25p. Uzdevumi par tēmu "Personības Latvijas vēsturē, ar to saistītos notikumos - Latvijas teritorijas vēsture līdz 20. gs."