Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centralizētā eksāmena programma. 12. klases eksāmens vēsturē (2015.).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Zināšanas, izpratne par Latvijas vēstures notikumiem, to hronoloģiju.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas un izpratne par pasaules, Eiropas un Latvijas vēstures notikumiem, to cēloņsakarībām.
3. 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Zināšanas, izpratne par pasaules, Eiropas notikumiem, to hronoloģiju.
4. 1. daļas 4.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
5. 1. daļas 4.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
6. 1. daļas 4.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
7. 1. daļas 4.4. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
8. 1. daļas 4.5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
9. 1. daļas 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures jēdzienu, notikumu zināšanas.
10. 1. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures jēdzienu, notikumu zināšanas.
11. 1. daļas 5.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures jēdzienu, notikumu zināšanas.
12. 1. daļas 5.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures jēdzienu, notikumu zināšanas.
13. 1. daļas 5.5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures jēdzienu, notikumu zināšanas.
14. 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Zināšanas un izpratne par Latvijas vēstures procesu cēloņsakarībām.
15. 1. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Zināšanas par Eiropas vēstures notikumiem; jēdzienu zināšanas, prasme tos pielietot.
16. 1. daļas 8.1. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Spēja vērtēt, klasificēt informācijas avotus. Vēstures jēdzienu zināšanas.
17. 1. daļas 8.2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Spēja vērtēt, klasificēt informācijas avotus. Vēstures jēdzienu zināšanas.
18. 1. daļas 8.3. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Spēja vērtēt, klasificēt informācijas avotus. Vēstures jēdzienu zināšanas.
19. 1. daļas 8.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja vērtēt, klasificēt informācijas avotus. Vēstures jēdzienu zināšanas.
20. 1. daļas 8.5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 2p. Spēja vērtēt, klasificēt informācijas avotus. Vēstures jēdzienu zināšanas.
21. 1. daļas 9.1. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
22. 1. daļas 9.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
23. 1. daļas 9.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
24. 1. daļas 9.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
25. 1. daļas 9.5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
26. 1. daļas 9.6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
27. 1. daļas 9.7. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 2p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
28. 1. daļas 9.8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.
29. 1. daļas 9.9. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 2p. Spēja analizēt, vērtēt, klasificēt informācijas avotus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens vēsturē 12. klasei (2015. g.), 1. daļa 00:00:00 vidēja 24p. Valsts eksāmens vēsturē, 1. daļa (2015. g.)
2. Valsts eksāmens vēsturē, 1. daļa, 1. - 6. uzd. 00:00:00 vidēja 20p. Valsts eksāmens vēsturē 12. klasei (2015. g.), 1. daļas 1.-6. uzdevums
3. Valsts eksāmens vēsturē, 1. daļas 7.-9. uzdevumi 00:00:00 vidēja 10p. Valsts eksāmens vēsturē, 1. daļas 7.-9. uzdevumi