Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 1. daļas 2. uzdevums 4p.
2. 1. daļas 4.2. uzdevums 2p.
3. 1. daļas 4.4. uzdevums 2p.
4. 1. daļas 5.3. uzdevums 1p.
5. 1. daļas 5.5. uzdevums 1p.
6. 1. daļas 6. uzdevums 5p.
7. 1. daļas 7. uzdevums 6p.
8. 1. daļas 8.3. uzdevums 1p.
9. 1. daļas 9.2. uzdevums 1p.
10. 1. daļas 9.6. uzdevums 1p.