Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 7. uzdevums 6p.
2. 1. daļas 8.2. uzdevums 1p.
3. 1. daļas 9.1. uzdevums 1p.
4. 1. daļas 9.6. uzdevums 1p.
5. 1. daļas 9.8. uzdevums 1p.