104p.

Tēmā "Valsts eksāmens vēsturē 2011. g." pieejami 20 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.