Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

50p.
1. 1. daļas 1. uzdevums 3p.
2. 1. daļas 2. uzdevums 4p.
3. 1. daļas 3. uzdevums 5p.
4. 1. daļas 4. uzdevums 5p.
5. 1. daļas 6. uzdevums 4p.
6. 1. daļas 7. uzdevums 5p.
7. 1. daļas 8. uzdevums 5p.
8. 1. daļas 9. uzdevums 7p.
9. 1. daļas 10. uzdevums 7p.
10. 1. daļas 5. uzdevums 5p.