Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

1p.
1. 3. daļas 1. uzdevums 1p.