Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rakstīšana I 10 вопросов - интервью с опорой на текст.
2. Rakstīšana II Темы заданий письменной части централизованного экзамена предыдущих лет. Рекомендации и структура эссе.
3. Runāšana I 12 тем для обсуждения. Вопросы по каждой теме. Рекомендации по подготовке и выполнению задания.
4. Runāšana II 12 вариантов заданий. Вопросы по каждой теме. Рекомендации по подготовке и выполнению задания.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana I 1. izziņas līmenis vidēja 11p. Анализ текста: Правильно или Неправильно утверждение.
2. Lasīšana II 2. izziņas līmenis vidēja 14p. Поиск пропущенных частей предложений и заполнение таблицы.
3. Klausīšanās I 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Выбор правильного варианта ответа.
4. Klausīšanās II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Выбор правильного утверждения
5. Leksika un gramatika I 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Выбор правильной формы слова или словосочетания
6. Leksika un gramatika II 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Выбор слова и восстановление текста.
7. Leksika un gramatika III 3. izziņas līmenis augsta 5p. Восстановление текста путём образования правильной формы от данных слов.
8. Leksika un gramatika IV 3. izziņas līmenis vidēja 8p. Восставновление текста подходящими по смыслу словами в правильной форме.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. СЕ 2018 Leksika un gramatika 00:40:00 augsta 27p. Выбор правильной формы слова или словосочетания. Восстановление текста путём образования правильной формы от данных слов или подходящими по смыслу словами в правильной форме.
2. СЕ 2018 Lasīšana 00:40:00 augsta 36p. Анализ текста: выбор утверждения "Правильно" или "Неправильно". Поиск пропущенных частей предложений и заполнение таблицы.
3. СЕ 2018 Klausīšanas 00:40:00 augsta 7p. Cлушание, выбор правильного утверждения или ответа.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. СЕ 2018 Valsts eksāmens krievu valodā 00:40:00 augsta 65p. Анализ текста: выбор утверждения "Правильно" или "Неправильно". Поиск пропущенных частей предложений и заполнение таблицы. Cлушание, выбор правильного утверждения или ответа. Выбор правильной формы слова или словосочетания. Восстановление текста путём образования правильной формы от данных слов или подходящими по смыслу словами в правильной форме.