10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rakstīšana I 10 вопросов - интервью с опорой на текст.
2. Rakstīšana II Темы заданий письменной части централизованного экзамена предыдущих лет. Рекомендации и структура эссе.
3. Runāšana I 12 тем для обсуждения. Вопросы по каждой теме. Рекомендации по подготовке и выполнению задания.
4. Runāšana II 12 вариантов заданий. Вопросы по каждой теме. Рекомендации по подготовке и выполнению задания.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana I 1. izziņas līmenis vidēja 11 p. Анализ текста: Правильно или Неправильно утверждение.
2. Lasīšana II 2. izziņas līmenis vidēja 14 p. Поиск пропущенных частей предложений и заполнение таблицы.
3. Klausīšanās I 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Выбор правильного варианта ответа.
4. Klausīšanās II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Выбор правильного утверждения
5. Leksika un gramatika I 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Выбор правильной формы слова или словосочетания
6. Leksika un gramatika II 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Выбор слова и восстановление текста.
7. Leksika un gramatika III 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Восстановление текста путём образования правильной формы от данных слов.
8. Leksika un gramatika IV 3. izziņas līmenis vidēja 8 p. Восставновление текста подходящими по смыслу словами в правильной форме.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. СЕ 2018 Leksika un gramatika 00:40:00 augsta 27 p. Выбор правильной формы слова или словосочетания. Восстановление текста путём образования правильной формы от данных слов или подходящими по смыслу словами в правильной форме.
2. СЕ 2018 Lasīšana 00:40:00 augsta 36 p. Анализ текста: выбор утверждения "Правильно" или "Неправильно". Поиск пропущенных частей предложений и заполнение таблицы.
3. СЕ 2018 Klausīšanas 00:40:00 augsta 7 p. Cлушание, выбор правильного утверждения или ответа.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. СЕ 2018 Valsts eksāmens krievu valodā 00:40:00 augsta 65 p. Анализ текста: выбор утверждения "Правильно" или "Неправильно". Поиск пропущенных частей предложений и заполнение таблицы. Cлушание, выбор правильного утверждения или ответа. Выбор правильной формы слова или словосочетания. Восстановление текста путём образования правильной формы от данных слов или подходящими по смыслу словами в правильной форме.