Teorija

Инструкция для ученика:
Ответь на 5 вопросов, которые будут заданы в интервью. У тебя есть 3-5 минут для ответа на вопросы.
 
ЗА ПОКУПКАМИ
 
Вопросы по теме:
1. Что для тебя значит реклама «В магазинах – скидки!»? Расскажи.
2. Можешь ли ты назвать себя шопоголиком? Почему?
3. Что, по-твоему, сегодня более актуально: обычные магазины или интернет-магазины? Объясни.
4. Всегда ли супермаркет лучше маленького магазина? Почему?
5. Продолжи предложение:«Хороший магазин для меня – это ...». Аргументируй.
 
 
Mutvārdu daļas pirmais uzdevums ir intervija, kuras laikā intervētājs uzdod piecus
jautājumus par skolēna nejauši izvēlēto tematu. Jautājumi skolēnam nav doti – tie norādīti
skolotāja mutvārdu daļas materiālā atbilstoši dotajam tematam.
Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties spontāni par uzdoto jautājumu,
ja nepieciešams, izvēršot tēmu un argumentējot pausto viedokli.
 
Jautājumi, kurus uzdod skolotājs, izvēlēti, ievērojot to funkcionālo mērķi. Divi no pieciem
jautājumiem parasti ir identificējoši, tāpēc atbildes uz tiem ir īsākas – mazāk par vienu minūti.
Savukārt atlikušie trīs jautājumi ir atbilstoši "Izklāsta" un "Attieksmes paušanas" kategorijām.
Uz šiem jautājumiem skolēna atbildei paredzēts laiks līdz vienai minūtei. Kopējais runāšanas
laiks šajā eksāmena daļā ir 3–5 minūtes.