Teorija

Инструкция для ученика:
Ответь на 5 вопросов, которые будут заданы в интервью. У тебя есть 3-5 минут для ответа на вопросы.
 
ВПЕРЁД ЗА ЗНАНИЯМИ
 
Вопросы по теме:
1. Что для тебя значит фраза «учиться никогда не поздно»? Объясни.
2. Как ты думаешь, чему должна учить современная школа? Объясни.
3. Знания из какой области необходимы любому современному человеку? Почему?
4. Как ты думаешь, какие области знаний стоит развивать человечеству? Почему?
5. Продолжи предложение: «Образованный человек – это тот, который ...». Аргументируй.
 
  
Mutvārdu daļas pirmais uzdevums ir intervija, kuras laikā intervētājs uzdod piecus
jautājumus par skolēna nejauši izvēlēto tematu. Jautājumi skolēnam nav doti – tie norādīti
skolotāja mutvārdu daļas materiālā atbilstoši dotajam tematam.
Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties spontāni par uzdoto jautājumu,
ja nepieciešams, izvēršot tēmu un argumentējot pausto viedokli.
 
Jautājumi, kurus uzdod skolotājs, izvēlēti, ievērojot to funkcionālo mērķi. Divi no pieciem
jautājumiem parasti ir identificējoši, tāpēc atbildes uz tiem ir īsākas – mazāk par vienu minūti.
Savukārt atlikušie trīs jautājumi ir atbilstoši "Izklāsta" un "Attieksmes paušanas" kategorijām.
Uz šiem jautājumiem skolēna atbildei paredzēts laiks līdz vienai minūtei. Kopējais runāšanas
laiks šajā eksāmena daļā ir 3–5 minūtes.