Teorija

Прочитай текст. Своими словами:
  1. кратко сформулируй главную мысль / проблему текста;
  2. выскажи своё мнение об этом;
  3. аргументируй его и приведи примеры;
  4. сделай выводы;
  5. ответь на один дополнительный вопрос учителя по завершению монолога.
Время для подготовки 2 минуты. Время для высказывания 3 минуты.
 
ТЕКСТ 4
Не торопитесь с покупкой одежды! Только не спеша можно подобрать правильную вещь. Лучше ещё дома подумайте, что вам нужно – джинсы или шорты, платье или юбку. Переберите свой гардероб, отложите то, что уже не наденете, запишите, что вам необходимо. Тогда в магазине будет намного легче искать то, что уже запланировали, и вещь, которую вы действительно хотели найти, не будет пылиться у вас в шкафу!
(по материалам Интернета)

 
Pēc monologrunas intervētājs uzdod jautājumus:
- Можно ли, по-твоему, определить характер человека по одежде? Почему?
- Быть шопоголиком – это хорошо или плохо? Объясни.
 
Mutvārdu daļas otrais uzdevums ir monologruna (kopsavilkums un viedokļa izklāsts) par tekstu, kas atbilst kādai no tematiskajām jomām.
Skolēnam teksta izlasīšanai un atbildes sagatavošanai paredzētas divas minūtes. Gatavošanās
laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic. Atbildei paredzētais laiks: 3 minūtes.
 
Šajā uzdevumā tiek vērtēta skolēna spēja izteikties saistītā monologrunā, veidojot
secīgu stāstījumu, kā arī spēja izvērst apgalvojumus un argumentēti paust savu viedokli.
Intervētājs par teksta saturu skaidrojumus nesniedz, skolēna stāstījumu nepārtrauc un
nekomentē.
Ieteikums. Lai sagatavotos stāstījumam un viedokļa izklāstam par dažādas tematikas
tekstiem, skolēniem ieteicams pārdomāt mutvārdu izklāsta plānošanas un argumentēšanas
stratēģijas
 
Atsauce:
Mutvārdu daļas uzdevumu paraugi, mācību video un skolēnu atbilžu izvērtējumi skatīt šeit:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml