Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

27p.
1. Leksika un gramatika I 4p.
2. Leksika un gramatika II 10p.
3. Leksika un gramatika III 5p.
4. Leksika un gramatika IV 8p.