Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krievu valodas eksāmens Eksāmena struktūra 2012./2013.m.g. Plānotais uzdevumu skaits, izpildes laiks u.tml.
2. Говорение 1.uzdevuma (intervijas) apraksts
3. Говорение 2. uzdevuma (lomu spēle) apraksts.
4. Говорение 3. uzdevuma (monologs) apraksts.
5. Письмо Личное и деловое письмо. Рекомендации по написанию

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Чтение 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбери правильный ответ
2. Чтение 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Выбери правильное утверждение
3. Чтение 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь верные утверждения в соответствии с текстом
4. Слушание 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Соотнеси информацию. Рядом с цифрой запиши букву
5. Слушание 2 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь верное (Нет/ Да/ Нет информации)
6. Слушание 3 1. izziņas līmenis augsta 1p. Найди аргумент для подтверждения
7. Владение языком 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Восстанови предложения. Выбери и отметь правильный вариант
8. Владение языком 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Дополни предложения. Отметь правильный вариант
9. Владение языком 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Перепиши предложения
10. Владение языком 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Запиши наиболее подходящее слово в правильной форме
11. Эссе 2. izziņas līmenis augsta 1p. Эссе. Рекомендации
12. Говорение 2. izziņas līmenis vidēja 0p. Skolēna un skolotāja materiāls. Mutvārdu daļas 1. uzdevuma paraugs krievu valodā 2012.gads
13. Говорение 2. izziņas līmenis vidēja 0p. Skolēna un skolotāja materiāls. Mutvārdu daļas 2. uzdevuma paraugs krievu valodā 2012.gads
14. Говорение 2. izziņas līmenis vidēja 0p. Skolēna materiāls. Mutvārdu daļas 3. uzdevuma paraugs krievu valodā 2011.gads

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Владение языком 00:00:00 vidēja 7p. Восстанови, дополни, перепиши предложения. Найди подходящие слова.