Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krievu valodas eksāmens Eksāmena struktūra 2012./2013.m.g. Plānotais uzdevumu skaits, izpildes laiks u.tml.
2. Говорение 1.uzdevuma (intervijas) apraksts
3. Говорение 2. uzdevuma (lomu spēle) apraksts.
4. Говорение 3. uzdevuma (monologs) apraksts.
5. Письмо Личное и деловое письмо. Рекомендации по написанию

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Чтение 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Выбери правильный ответ
2. Чтение 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Выбери правильное утверждение
3. Чтение 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отметь верные утверждения в соответствии с текстом
4. Слушание 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Соотнеси информацию. Рядом с цифрой запиши букву
5. Слушание 2 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Отметь верное (Нет/ Да/ Нет информации)
6. Слушание 3 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Найди аргумент для подтверждения
7. Владение языком 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Восстанови предложения. Выбери и отметь правильный вариант
8. Владение языком 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Дополни предложения. Отметь правильный вариант
9. Владение языком 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перепиши предложения
10. Владение языком 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Запиши наиболее подходящее слово в правильной форме
11. Эссе 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Эссе. Рекомендации
12. Говорение 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Skolēna un skolotāja materiāls. Mutvārdu daļas 1. uzdevuma paraugs krievu valodā 2012.gads
13. Говорение 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Skolēna un skolotāja materiāls. Mutvārdu daļas 2. uzdevuma paraugs krievu valodā 2012.gads
14. Говорение 2. izziņas līmenis vidēja 0 p. Skolēna materiāls. Mutvārdu daļas 3. uzdevuma paraugs krievu valodā 2011.gads

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Владение языком 00:00:00 vidēja 7 p. Восстанови, дополни, перепиши предложения. Найди подходящие слова.