Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns pazīst norādīto sistemātikas taksonu (organismu valstu, augu nodalījumu, dzīvnieku tipu, ziedaugu un hordaiņu klašu) raksturīgākās pazīmes dotajos organismu aprakstos vai attēlos.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Taksonomija. Sugas kritēriji 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns nosaka dotajos piemēros sugas kritērijus (morfoloģiskais, anatomiskais, fizioloģiskais, ekoloģiskais, ģeogrāfiskais, bioķīmiskais/ citoloģiskais, ģenētiskais).
3. 1. daļas 3. uzdevums. Ekoloģija. Barošanās ķēdes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns analizē barošanās ķēdes vai tīklus, lai klasificētu organismus pēc to vietas ekosistēmas trofiskajā struktūrā (producenti, konsumenti, reducenti).
4. 1. daļas 4. uzdevums. Ekoloģija. Sukcesija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izskaidro izmaiņas ekosistēmā, analizējot informāciju par sugu daudzveidību, mijiedarbību un vienotību.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Ekoloģija. Invazīvas sugas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns analizē cilvēka darbības ietekmi uz organismiem un ekosistēmām, izmantojot informāciju par invazīvajām sugām.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Ekoloģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns analizē datus par populāciju blīvumu, dzimstību, mirstību, migrāciju un to mijiedarbības ietekmi uz populācijas lielumu.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Šūna, audi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns raksturo šūnu sastāvdaļu un šūnu izmērus, veicot aprēķinus atbilstoši dotajai informācijai (mēroga skalu, attēla palielinājumu, okulāra lineālu).
8. 1. daļas 8. uzdevums. Audi 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns nosauc augu audu veidus (pamataudi jeb parenhīmi, vadaudi, mehāniskie audi, segaudi, meristēmas), to raksturīgākās pazīmes un funkcijas, izmantojot attēlus un mikropreparātus.
9. 1. daļas 9. uzdevums. DNS replikācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns izskaidro DNS replikācijas un transkripcijas procesus un to nozīmi pazīmju pārmantošanā, izmantojot doto informāciju.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Vairošanās. Dīgļa attīstība 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns izskaidro, kādi ir cilvēka dīgļa attīstības posmi pēc olšūnas apaugļošanās.
11. 1. daļas 11. uzdevums. Mejoze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izskaidro mejozes procesu un tā nozīmi pazīmju pārmantošanā un ģenētiskās daudzveidības nodrošināšanā, analizējot organismu dzīves ciklus.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Pazīmju iedzimšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns izskaidro pazīmju iedzimšanas likumsakarības, atbilstoši dotajai informācijai zīmējot vai analizējot ciltskokus.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Organisma regulācija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns salīdzina neirālās un humorālās regulācijas pamatprincipus un novērtē to nozīmi dzīvības procesu darbības saskaņošanā, izmantojot doto informāciju.
14. 1. daļas 14. uzdevums. Āda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns raksturo cilvēka ādas uzbūves atbilstību daudzveidīgu funkciju nodrošināšanai, izmantojot attēlus un aprakstus.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Biotehnoloģijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns raksturo organismu ģenētiskās pārveidošanas iespējas selekcijā, izmantojot doto informāciju.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Organismu daudzveidība. Kailsēkļi 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns pazīst norādīto sistemātikas taksonu (organismu valstu, augu nodalījumu, dzīvnieku tipu, ziedaugu un hordaiņu klašu) raksturīgākās pazīmes dotajos organismu aprakstos vai attēlos.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Vīrusi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns izskaidro izplatītāko vīrusu izraisīto infekcijas slimību ietekmi uz cilvēka organismu, inficēšanās veidus un profilaksi.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Rauga barošanās 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns izskaidro vielu un enerģijas pārvērtības šūnas enerģētiskās vielmaiņas procesos, izmantojot shematiskos attēlus un novērtē eksperimentā vai novērojumā iegūto pierādījumu nozīmi teorētisko atziņu pamatošanā, analizējot pētījumu rezultātus.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Fotosintēze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns izskaidro vielu un enerģijas pārvērtības fotosintēzes procesā, izmantojot shematiskos attēlus.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Gēnu inženierija. Insulīna ražošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns raksturo gēnu inženierijas pamatprincipus, izmantojot shematiskos attēlus.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Asinsrites sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns analizē doto informāciju, saskatot dzīvnieku asinsrites pamatprincipus.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Gremošanas sistēma 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns izskaidro cilvēka gremošanas orgānu sistēmu uzbūves atbilstību barības uzņemšanai un sagremošanai, analizējot attēlus un aprakstus.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Ekoloģija. Populāciju dinamika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns analizē datus par populāciju blīvumu, dzimstību, mirstību, migrāciju un to mijiedarbības ietekmi uz populācijas lielumu.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Hromosomu skaits 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns aprēķina hromosomu skaitu dažādās organisma šūnās, izmantojot doto informāciju.
25. 2. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība. Noteicēji. Putni 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skolēns veido putnu noteicēju pēc tēzes/ antitēzes principa, izmantojot doto paraugu.
26. 2. daļas 2. uzdevums. Ekoloģija. Sugu savstarpējās attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns analizē informāciju par sugu mijiedarbību, lai noteiktu starpsugu attiecību veidus: simbiozi, plēsonību, parazītismu, neitrālismu, konkurenci.
27. 2. daļas 3. uzdevums. Ekoloģija. Piesārņojums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēni analizē cilvēka darbības ietekmi uz organismiem un ekosistēmām, izmantojot informāciju par globālajām ekoloģiskajām problēmām (ūdens piesārņošana).
28. 2. daļas 4. uzdevums. Augu pavairošanas veidi 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni izprot augu pavairošanas veidus.
29. 2. daļas 5. uzdevums. Audi. Asinsrites un limfrites sistēma 1. izziņas līmenis zema 5p. Skolēns raksturo dzīvnieku šūnu un audu uzbūves atbilstību funkcijām, izmantojot attēlus.
30. 2. daļas 6. uzdevums. Pētnieciskā darbība. Elpošana un fotosintēze 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skolēns novērtē eksperimentā vai novērojumā iegūto pierādījumu nozīmi teorētisko atziņu pamatošanā, analizējot pētījumu rezultātus (šūnu elpošanas aktivitāte, fotosintēzes aktivitāte, augu audzēšana ūdens kultūrās).
31. 2. daļas 7. uzdevums. Pasterizēšanas eksperiments 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni novērtē eksperimentā vai novērojumā iegūto pierādījumu nozīmi teorētisko atziņu pamatošanā, analizējot pētījumu rezultātus.
32. 2. daļas 8. uzdevums. Vegānisma un veģetārisma ietekme 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni izskaidro, kā vegānais vai veģetārais uzturs var ietekmēt aminoskābju sastāvu insulīna molekulā, un pamato spriedumu, izmantojot insulīna uzbūves shematiskajā attēlā ietverto informāciju
33. 2. daļas 9. uzdevums. Enzīmu darbība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skolēns novērtē eksperimentā vai novērojumā iegūto pierādījumu nozīmi teorētisko atziņu pamatošanā, analizējot pētījumu rezultātus.
34. 2. daļas 10. uzdevums. Paternitātes noteikšanas metodes 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni novērtē biotehnoloģiju (DNS analīžu izmantošanas pieredzi, iespējas, ietekmi uz sabiedrību un nākotnes perspektīvas), analizējot doto informāciju.
35. 3. daļas 1. uzdevums. Ekoloģisko problēmu risinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns analizē cilvēka darbības ietekmi uz organismiem un ekosistēmām, izmantojot informāciju par ekoloģiskajām problēmām.
36. 3. daļas 3. uzdevums. Penicilīna ražošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns novērtē biotehnoloģiju iespējas cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā, analizējot doto informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 3. daļas 2. uzdevums. Pētnieciskā darbība. Sēklu elpošana Citi vidēja 4p. Skolēns prognozē dzīvības procesus raksturojošo mainīgo lielumu savstarpējo atkarību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2021. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa 00:45:00 vidēja 33p. Treniņā ir iekļauti bioloģijas eksāmena 1. daļas uzdevumi.
2. 2021. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 2. daļa 01:00:00 vidēja 41p. Treniņā ir iekļauti bioloģijas eksāmena 2. daļas uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2021. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 3. daļa 01:15:00 augsta 9p. Testā ir iekļauti bioloģijas eksāmena 3. daļas uzdevumi.
2. 2021. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei 03:00:00 vidēja 83p. Testā ir iekļauti visi 2021. gada valsts eksāmena bioloģijā 12. klasei uzdevumi.