Grūtības pakāpe:
00:45:00

Visi uzdevumi:

33p.
1. 1. daļas 1. uzdevums. Organismu daudzveidība 1p.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Taksonomija. Sugas kritēriji 1p.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Ekoloģija. Barošanās ķēdes 1p.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Ekoloģija. Sukcesija 1p.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Ekoloģija. Invazīvas sugas 1p.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Ekoloģija 1p.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Šūna, audi 1p.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Audi 1p.
9. 1. daļas 9. uzdevums. DNS replikācija 1p.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Vairošanās. Dīgļa attīstība 1p.
11. 1. daļas 11. uzdevums. Mejoze 1p.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Pazīmju iedzimšana 1p.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Organisma regulācija 1p.
14. 1. daļas 14. uzdevums. Āda 1p.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Biotehnoloģijas 1p.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Organismu daudzveidība. Kailsēkļi 2p.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Vīrusi 2p.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Rauga barošanās 2p.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Fotosintēze 2p.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Gēnu inženierija. Insulīna ražošana 2p.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Asinsrites sistēma 2p.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Gremošanas sistēma 2p.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Ekoloģija. Populāciju dinamika 2p.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Hromosomu skaits 2p.