ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris. Pitagora teorēma Katetes vai hipotenūzas aprēķināšana. Taisnleņķa trijstūra pazīme
2. Četrstūru laukuma formulas Paralelograma, taisnstūra, romba, kvadrāta, trapeces laukuma formulas
3. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī Sin, cos, tg sakarības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 00:30:00 vidēja 18 p. Sin, cos, tg sakarības
2. Trigonometriskās sakarības 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 31 p. Sin, cos, tg lietošana trijstūrī, taisnstūrī, trapecē
3. Trijstūris 9. klases eksāmenos iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 26 p. Pitagora teorēma. Laukums. 2019. - 2012. gads
4. Ievilktās un apvilktās riņķa līnijas rādiuss 00:00:00 vidēja 17 p. Regulārs trijstūris, sešstūris. Kvadrāts. Taisnleņķa trijstūris
5. Riņķis un ar to saistītie leņķi 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 vidēja 16 p. Ievilkta, apvilkta riņķa līnija, centra leņķis, ievilkts leņķis. Loks. Riņķa laukums
6. Trijstūru vienādība un līdzība 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 augsta 27 p. 2019. - 2012. gads
7. Rotācijas ķermeņi 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 augsta 21 p. Cilindrs. Konuss. 2019. - 2012. gads
8. Ģeometriskie ķermeņi. Daudzskaldņi 9. klases eksāmenā iepriekšējos gados 00:00:00 augsta 24 p. Piramīda. Prizma. Paralēlskaldnis. 2018. - 2012. gads
9. Cilindrs. Konuss. Lode. Atkārtojums 00:00:00 vidēja 14,5 p. Laukums. Virsma. Tilpums